Image title

Afgelopen maart was de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV). 
In deze vergadering hebben we de ontwikkelingen van de vereniging besproken. Onze vereniging is hard groeiende. Op de vergadering telden wij 858 leden, maar inmiddels zitten we op 923 leden (peildatum 10 juni), waaronder ook vele jeugdleden.

We hebben nog even stil gestaan bij de ledenenquête over vrijwilligerswerk, die in september 2022 is gehouden. Daaruit bleek dat veel leden op welke manier dan ook graag bereid zijn een steentje bij te dragen aan de vereniging, maar weten niet altijd wat er te doen is en bij wie zij zich zouden kunnen melden. Mocht je iets voor de vereniging willen betekenen, eenmalig of voor langere duur in (bijvoorbeeld een commissie), laat het ons gerust weten. Je kan een berichtje sturen naar voorzitter@tpchardenberg.nl.  Mocht je de presentatie over de enquête nog graag ontvangen, dan kan je ook een berichtje sturen naar voorzitter@tpchardenberg.nl.

In de ALV zijn verder de contributies en financiële stukken over 2023 vastgesteld en hebben wij afscheid genomen van Henkjan Meijeringh als penningmeester. Henkjan heeft zich bijna 25 jaar ingezet voor de vereniging (en voorganger TVO) en daar zijn wij hem erg dankbaar voor. Hij begon in 1998, waar hij toen de kantine van de Match runde, omdat er geen uitbater was. Al snel is hij als penningmeester aan de slag gegaan. Hij sponsorde door de jaren heen teams en evenementen van de vereniging en heeft ook jaren zelf getennist. Hij is geblesseerd geraakt waardoor hij op het nieuwe park zelf nog geen bal heeft geslagen, maar bleef verbonden aan onze vereniging.

 

Image title

Wij hebben Henkjan niet zomaar laten gaan. Op de vergadering is hij met applaus tot erelid benoemd:

Image title

Daarnaast zijn twee leden toegetreden tot het bestuur: Anke Lamberink als de nieuwe penningmeester en Sientje Heerkes als secretaris: