Image title

Om te onthouden:
9 februari 2024   : Filmavond jeugd

21 maart 2024    : Algemene Leden Vergadering

22 maart 2024    : Vrijwilligersavond

23 maart 2024    : Klusdag

Agenda ALV TPC Hardenberg

 
Datum:           Donderdag 21 maart 2024
Tijd:                20.00 uur
Locatie:          De Match
 
1.         Opening door voorzitter Jacobine Wiechers-Tinselboer
2.         Vaststellen agenda
3.         Mededelingen:
-              Terugblik 2023:
·      Banen vernieuwd
·      Bestuur/vrijwilligers
·      Aantal leden
·      Stand van zaken uitbereiding – ledenstop?
-              Overig
 
4.         Vaststellen notulen ALV 16 november 2023
(op te vragen via notuliste@tpchardenberg.nl)
 
5.         Vaststellen algemeen jaarverslag
(op te vragen via notuliste@tpchardenberg.nl)
 
6.         Financieel verslag/rekening en verantwoording
 
7.          Bevindingen kascommissie
8.         Vaststellen financieel verslag/rekening en verantwoording & kwijting aan de bestuursleden voor het door hen gevoerde bestuur
 
9.         Benoemen nieuwe kascommissie
10.   W.v.t.t.k.
11.    Sluiting

Evenementen