Sinds de afgelopen ALV op 30 maart heb ik, Anke Lamberink, het stokje overgenomen van Henkjan Meijering, als penningmeester. En met deze start is ook een financiële commissie in het leven geroepen. De financiële commissie bestaat, naast mijzelf, uit:
Erika Hutten - ledenadministratie (ledenadministratie@tpchardenberg.nl)
Connie Haen - incasso's (incasso@tpchardenberg.nl)
Anniek Runhaar - boekhouding (administratie@tpchardenberg.nl)

Gezamenlijk zorgen wij ervoor dat alles wat te maken heeft met de administratie van de vereniging wordt geregeld, geboekt, geïncasseerd en/of betaald. Een mooie klus om zo met elkaar op te pakken!

In de afgelopen periode zijn we eerst bezig geweest met een inhaalslag; jullie hebben vast gemerkt dat we eind maart 2023 nog een inhaalronde van de incasso hebben gedaan, die nog betrekking had op het jaar 2022. Inmiddels heeft begin mei ook de eerste incassoronde van 2023 plaatsgevonden, en volgen er gedurende de volgende kwartalen nog 3 rondes. Mijn inschatting van de timing van de volgende 3 rondes is als volgt: eind juni, eind augustus, en de laatste van 2023 dan begin oktober. Daarmee werken we ernaar toe dat vanaf het 4e kwartaal 2023 de contributie wordt geïnd bij de start van het betreffende kwartaal, en dat ritme zetten we voort in 2024 en verder. De contributiebedragen van 2023 zijn vastgesteld tijdens de laatste ALV, en zijn als volgt: senioren €34,50 per kwartaal, junioren van 13-23 jaar €15,- per kwartaal en jeugd tm 12 jaar €25,- per jaar. 

Soms merken we dat er foutieve bankrekeningnummers in de administratie staan, waardoor er foutmeldingen komen. Daarom bij deze ook het verzoek om even te controleren of jouw gegevens nog juist zijn. Wijzigingen kan je doorgeven aan Erika. 

Mocht je vragen hebben hierover, of heb je in de afgelopen periode geen e-mailberichten ontvangen mbt de contributie en incasso, neem dan gerust contact op met mij (penningmeester@tpchardenberg.nl) of met Erika of Connie.

Met vriendelijke groet,
Anke Lamberink